Jaarverslag 2016

NIRAS staat ten dienste van de gemeenschap. Ze beheert al het radioactieve afval, zowel op korte als op lange termijn, door oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren, met eerbied voor de maatschappij en het milieu.

Editoriaal

Sinds 1 juni 2017 heeft NIRAS een nieuwe directeur-generaal. Marc Demarche volgt Jean-Paul Minon op, die niet minder dan achtentwintig jaar van zijn leven heeft gewijd aan het beheer van radioactief afval, waarvan de helft als directeur-generaal van NIRAS.

Nele Roobrouck, voorzitter van de raad van bestuur, en Marc Demarche, onze nieuwe directeur-generaal, werpen elk op hun beurt een blik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Belangrijke gebeurtenissen in 2016

2016 was een jaar vol markante gebeurtenissen.

Ontdek maand per maand wat er allemaal gebeurd is.

Lees meer

Het Lokaal fonds werd opgericht in juni 2016

Mensen bij NIRAS

Het beheer van het menselijke kapitaal blijft voor NIRAS een zeer strategische activiteit waaraan bijgevolg blijvend aandacht wordt geschonken. In een kleine sector als de nucleaire sector, die de geplande stillegging van de kerncentrales voorbereidt, is het belangrijk dat NIRAS de juiste talenten kan aantrekken om haar opdrachten uit te voeren en ze in dienst kan houden. Om dat doel te bereiken, voert zij een dynamisch humanresourcesbeleid.