AUGUSTUS

Belgoprocess verbetert de afvoerbuis van de lozingsleiding voor effluenten van sites BP1 en BP2 in de Molse Nete

De effluenten van sites BP1 en BP2 worden afgevoerd met een bijna 10 km lange leiding die vertrekt vanuit site BP2 en uitmondt in de Molse Nete, in Ezaart.

 

Op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die de plaatselijke lozingsomstandigheden in de rivier wenste te verbeteren om zo de hinder te beperken, en om tegemoet te komen aan de wens van de mensen die stroomafwaarts van het afvoerpunt wonen, voerde Belgoprocess in augustus werkzaamheden uit.

 

Deze bestonden uit de vervanging van de afvoerbuis door een nieuwe constructie, zodat deze afvoerbuis zich altijd onder het normale waterpeil bevindt.