Bestuurs- en adviesorganen

Raad van bestuur

Raad van bestuur

 

Samenstelling van de raad van bestuur op zaterdag 31 december 2016

 

 

Voorzitter:

Mevrouw Nele ROOBROUCK

Ondervoorzitters:

De heren Nicolas DE COSTER en Sam DE SMEDT

Leden:

Mevrouw Michèle OLEO, mevrouw Saskia OPDEBEECK, mevrouw Vanessa TEIXEIRA DOS SANTOS, mevrouw Caroline VAN DEN BERGH en mevrouw Cécilia VERMEULEN

De heren Frank DEMEYERE, Hugues LATTEUR, Luc MABILLE, Jérémie TOJEROW en Kris VREYS

Regeringscommissarissen:

De heren Pascal VANDERBECQ en Sven VANEYCKEN

Secretaris:

Mevrouw Valentine Vanhove

 

De raad van bestuur van NIRAS kwam vijf keer bijeen, namelijk op 18 maart, 13 mei (buitengewone vergadering), 24 juni, 30 september, 10 november (buitengewone vergadering) en 16 december 2016.

 

Financieel auditcomité

Het Financieel auditcomité van NIRAS, het adviesorgaan van de raad van bestuur voor financiële kwesties, kwam bijeen op 7 maart, 6 juni, 12 september en maandag 21 november 2016.

 

Toezichtcomité van het Fonds op middellange termijn

Het toezichtcomité van het Fonds op middellange termijn, dat bestemd is voor de toekomstige financiering van de voorwaarden verbonden aan het oppervlaktebergingsproject in Dessel, kwam bijeen op 12 september 2016.

 

Vast technisch comité

Het Vast technisch comité, het adviesorgaan van de raad van bestuur voor de aspecten met betrekking tot, onder meer, de infrastructuur, de beheerprogramma's, de acceptatiecriteria, de toepasbare technieken voor het beheer van het afval, de onderzoeks- en ontwikkelingsthema's, de financiering van de activiteiten en de tarifering, kwam bijeen op 27 mei, 18 november en 12 december 2016 (buitengewone vergadering).

 

 

2016

Belangrijke datums