JULI

Communicatie op maat van het publiek

Niras vernieuwt haar website

NIRAS vernieuwt haar website

 

De nieuwe website van NIRAS ging online in het begin van de zomer. Ze werd ontworpen om de toegang tot de belangrijke thema's te bevorderen en zo het zoeken naar informatie te vergemakkelijken. Ze is bestemd voor een zeer algemeen publiek dat niet noodzakelijk een hoge wetenschappelijke opleiding heeft genoten, omdat het voor NIRAS essentieel is dat elke burger, met inbegrip van de jongeren, begrijpt wat het beheer van radioactief afval in Belgïe nu eigenlijk inhoudt.

Het communicatieparcours van Mol-Dessel krijgt concreet gestalte.

Het communicatieparcours van Mol-Dessel krijgt concreet gestalte.

 

De communicatie-inspanningen beperkten zich niet tot de vernieuwing van onze website. Het communicatieparcours rond de activiteiten van NIRAS en haar partners in de regio Mol-Dessel kreeg concreet gestalte. De maquette van de supercontainer in de demonstratiehal van het ESV EURIDICE is voortaan geïntegreerd in het communicatieparcours. Het parcours, dat modulair opgebouwd is, bestaat uit een bezoek aan Isotopolis, aan de demonstratieproef van de oppervlaktebergingsinstallatie, en aan de tunnelboormachine die in 2001 en 2002 gebruikt werd om de verbindingsgalerij van het ondergrondse laboratorium HADES uit te graven. Het bezoek aan de tentoonstellingsruimte van het ESV EURIDICE kan worden aangevuld met een technisch bezoek van het ondergrondse laboratorium HADES, voor zover de lopende werkzaamheden dat mogelijk maken.

De realisatie van demonstratiemaquettes op ware grootte is één van de beste manieren om het belangstellende publiek inzicht te verschaffen in de talrijke uitdagingen van de technische projecten die NIRAS uitvoert.

 

 

Het ESV EURIDICE ontvangt dagelijks bezoekers