De cijfers van het courante beheer

De acceptatie van radioactief afval in 2016

Acceptatie van niet-geconditioneerd standaardafval
+

De tabel hieronder geeft een overzicht van de hoeveelheden niet-geconditioneerd standaardafval die NIRAS in 2016 heeft geaccepteerd en opgehaald.

 

Acceptatie van niet-geconditioneerd speciaal afval
+

De tabel hieronder geeft een overzicht van de hoeveelheden speciaal afval die in 2016 geaccepteerd werden. 'Speciaal afval' is afval waarvoor geen acceptatiecriteria bestaan en waarvoor financiële en technische overnamevoorwaarden gelden die per geval worden bepaald.

 

Acceptatie van geconditioneerd afval
+

Alle activiteiten van 2016 hebben geleid tot de acceptatie van 2.169 colli (867,60 m³) geconditioneerd radioactief afval. Het detail per producent is weergegeven in de onderstaande tabel.

 

Het transport van radioactief afval in 2016

Het transport van radioactief afval in 2016
+

In 2016 werden zeven transporten van geconditioneerd afval georganiseerd, waarvan vijf voor afval afkomstig van de kerncentrales van Doel en Tihange, die geëxploiteerd worden door Electrabel, en twee voor afval afkomstig van Belgoprocess.Er werden 217 transporten van niet-geconditioneerd afval uitgevoerd. Tevens startte TRANSNUBEL verschillende veiligheidsdossiers op om SPARs (vervoervergunningen in het kader van een special arrangement) te verkrijgen voor de afvoer van niet-geconditioneerd afval van het SCK•CEN, het IRE en Belgoprocess. De goedkeuring van de verschillende SPARs door het FANC wordt in de loop van 2017 verwacht.

De verwerking en conditionering van radioactief afval in 2016

Verwerking en conditionering van standaardafval
+

De hoeveelheden standaardafval die Belgoprocess in 2016 verwerkt heeft, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

 

Weesbronnen
+

In 2016 werden 135 weesbronnen (74 ophalingsaanvragen) afgevoerd van de plaats van detectie (38 ophalingsplaatsen) naar Belgoprocess. Er wordt geschat dat de verwerking van die weesbronnen zal resulteren in 1,47 m³ geconditioneerd afval, waarvan 1,15 m³ radium- en thoriumafval en 0,32 m³ ander afval.

Opslag van radioactief afval

Vulpercentage van de opslaggebouwen op de site in Dessel - grafiek
+
Dimension60M X 20M X 8M
Fill Rate100%
Waste Volume1922M³
Dimension157M X 39M X 11M
Fill Rate95%
Waste Volume13878M³
Dimension68M X 38M X 12M
Fill Rate72%
Waste Volume3018M³
Dimension64M X 48M X 8M
Fill Rate84%
Waste Volume3890M³
Dimension60M X 15M X 12M
Fill Rate25%
Waste Volume148M³
Dimension36M X 12M X 20M
Fill Rate87%
Waste Volume215M³
Dimension15M X 11M X 23M
Fill Rate66%
Waste Volume70M³
  • Low-level waste
  • Gebouw 150
  • Gebouw 151
  • Gebouw 155
  • Medium-level waste
  • Gebouw 127
  • Gebouw 136 D
  • Gebouw 129
  • High-level waste
  • Gebouw 136 C
Vulpercentage van de opslaggebouwen op de site in Dessel - tabel
+

toestand op 31 december 2016

 

(*)Enkele colli in dit gebouw zijn het voorwerp van conservatieve maatregelen, waarbij deze colli in een oververpakking worden geplaatst.

 

Gebouwen 150 en 151: opslag van lichtstralend afval van de categorieën A en B

Gebouw 155: opslag van lichtstralend en radiumhoudend afval van categorie B

Gebouw 127: opslag van middelstralend afval van de categorieën A en B

Gebouw 129: opslag van het verglaasde afval van Eurochemic

Gebouw 136C: opslag van hoogstralend afval van categorie B

Gebouw 136D: opslag van afval van categorie C

 

OPVOLGING IN DE TIJD VAN DE OPGESLAGEN AFVALCOLLI

NIRAS controleerde de colli die in 2003 en 2013 werden geaccepteerd. Deze controles worden uitgevoerd op een selectie van controlecolli die opgeslagen zijn in de gebouwen 127, 136, 150, 151 en 155. Het controleprogramma is enkel bestemd voor de colli met geconditioneerd afval die al door NIRAS geaccepteerd zijn.

In totaal werden in 2016 219 inspecties uitgevoerd in het kader van de opvolging in de tijd. De toestand van alle geïnspecteerde coli was conform de toepasselijke criteria.

2016

Belangrijke datums