MAART

De CILVA-installatie: einde van een grondige renovatie

De CILVA-installatie voor de verwerking en conditionering van laagactief afval, die in gebruik werd genomen in 1995, is al meer dan twintig jaar in werking. In 2016 werd er ongeveer 195 t verbrand en werd 200 m3 samengeperst in de supercompactor, met een krachtige pers van 2000 t. Nadat de installatie twee decennia had gewerkt, waren een aantal renovatiewerken noodzakelijk.

De renovatiewerkzaamheden in CILVA, de installatie voor de verwerking en conditionering van laagactief afval op site BP1 die geëxploiteerd wordt door Belgoprocess in Dessel, eindigden met de vervanging van de supercompactiepers die meer dan twintig jaar dienst had gedaan. Er werd een andere, even krachtige pers geïnstalleerd. Gezien zijn afmetingen moest de supercompactor afgevoerd en vervangen worden via openingen in het dak van de installatie. De vervanging van de supercompactor was nog complexer door de massa van de machine en door het feit dat de oude installatie besmet was geraakt. Vooraf werd een tent geïnstalleerd om elke externe besmetting te voorkomen door het CILVA-gebouw in onderdruk te houden ten opzichte van de buitendruk. Om deze delicate operatie tot een goed einde te brengen, werd gebruikgemaakt van één van de krachtigste kranen die in België beschikbaar zijn. De vervanging van uitrustingen duurde slechts twee dagen. De renovatiewerkzaamheden die in 2015 en 2016 werden uitgevoerd in CILVA bedroegen in totaal 8 miljoen EUR. Dat bedrag omvat onder meer de vervanging van de supercompactor, de modernisering van het systeem voor gasvormige lozingen, de installatie van een dioxinefilter en de installatie van nieuwe hydraulische pompen.

Une nouvelle clôture interne au site de Belgoprocess

Een nieuwe interne omheining op de site van Belgoprocess 

De nieuwe veiligheidsomheining, die de nucleaire en niet-nucleaire zones van site BP1 moet scheiden, werd geïnstalleerd. Er werden ook bijkomende camera’s geplaatst.

 

De oude stortplaats van Eurochemic volledig gesaneerd

De oude stortplaats van Eurochemic volledig gesaneerd

De oude conventionele stortplaats ten noorden van site BP1, die Eurochemic vroeger gebruikte om een deel van zijn weinig of niet-radioactieve afval, zoals betonblokken, metaalplaten, bakstenen en plastic, af te voeren, werd gesaneerd. Er werd ook 650 m³ licht chemisch verontreinigde grond afgevoerd naar een erkend station voor het ontsmetten van grond. Het aldus vrijgemaakte terrein en de aangrenzende vijver zullen worden opgenomen in het toekomstige communicatieparcours Tabloo, dat ontworpen wordt in het kader van het oppervlaktebergingsproject voor afval van categorie A.