Editoriaal

Sinds 1 juni 2017 heeft NIRAS een nieuwe directeur-generaal. Marc Demarche volgt Jean-Paul Minon op, die niet minder dan achtentwintig jaar van zijn leven heeft gewijd aan het beheer van radioactief afval, waarvan de helft als directeur-generaal van NIRAS.

Nele Roobrouck, voorzitter van de raad van bestuur, en Marc Demarche, onze nieuwe directeur-generaal, werpen elk op hun beurt een blik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Marc Demarche
Marc Demarche, Directeur-generaal
Ik ben bijzonder getroffen door de eer die de raad van bestuur mij betuigd heeft door mij te benoemen in de functie van directeur-generaal van NIRAS.

Ik zal alles doen om het vertrouwen dat de raad mij geschonken heeft niet te beschamen. Ik heb boeiende jaren beleefd aan de zijde van Jean-Paul Minon, die mij enorm veel heeft geleerd. Ik ben blij dat de overgang even succesvol is verlopen als onze jarenlange samenwerking en hoop dat hij de voorbode of de bevestiging mag zijn van zeer gunstige ontwikkelingen in ons afvalbeheersysteem voor radioactief afval. Ik wens Jean-Paul tegelijkertijd veel geluk in zijn nieuwe leven."

Nele Roobrouck
Nele Roobrouck, voorzitter van de raad van bestuur
De nieuwe directeur-generaal van NIRAS is aangesteld.

Met de aanstelling van de persoon die Jean-Paul Minon meer dan tien jaar heeft bijgestaan als adjunct, koos de raad van bestuur voor een oplossing die de continuïteit van de kennis en de knowhow, en het behoud van de fundamentele waarden van onze instelling garandeert. Ik heb de gelegenheid gehad Jean-Paul Minon, namens alle leden van de raad van bestuur, plechtig te danken voor het immense werk dat hij voor NIRAS heeft verricht. Vandaag wens ik zijn opvolger, Marc Demarche, veel succes bij de uitoefening van zijn nieuwe functie."

Studenten Thomas More leren bij over radioactief afval

Nele Roobrouck
Nele Roobrouck, voorzitter van de raad van bestuur
In de Thomas More Hogeschool Kempen in Geel werd een leerstoel over het beheer van radioactief afval opgericht.

Dit initiatief op het vlak van het behoud op lange termijn van de kennis en de knowhow die onontbeerlijk zijn voor een veilig beheer van radioactief afval lijkt mij bijzonder geslaagd.

Het project, dat LIBRA (Leer- en Infopunt Beheer Radioactief Afval) gedoopt werd, zal niet alleen studenten vormen in het kader van het hoger onderwijs, maar zal ook bestaan uit informatiesessies voor de bevolking, waarin het publiek zich vertrouwd zal kunnen maken met de problematiek van het radioactieve afval. Dit project, dat meer concreet het daglicht zag in het kader van de werkzaamheden van de partnerschappen STORA en MONA, toont duidelijk aan welke baanbrekende ideeën een participatieve dialoog, die gevoerd werd met respect voor eenieder, zowel in het lokaal als in het algemeen belang, kan opleveren."

Marc Demarche
Marc Demarche, Directeur-generaal
Het industrieel en saneringsplan voor site BP1 in Dessel is klaar.

Onze site BP2 in Mol beschikt sinds 2012 over een industrieel en saneringsplan, INSAP2. Dat document geeft de visie weer die op het niveau van de groep NIRAS-Belgoprocess ontwikkeld werd voor de toekomst van site BP2 op korte, middellange en lange termijn. Zijn tegenhanger voor site BP1 in Dessel, INSAP1 genaamd, beperkte zich tot een visie op korte en middellange termijn, omdat destijds niet alle nodige informatie voorhanden was om verder te gaan. De updating ervan is nu klaar. Samen vormen de twee strategische plannen reële basiselementen voor de toekomstige activiteiten op het niveau van de groep, omdat NIRAS en Belgoprocess in deze plannen een gemeenschappelijke visie hebben ontwikkeld op de evolutie van beide industriële sites voor de komende honderd jaar. Een beheerstrategie die een optimaal gebruik van de beschikbare middelen op de sites van Dessel en Mol garandeert en tegelijkertijd de nieuwe investeringen tot een minimum beperkt, in overeenstemming met de veiligheidseisen, vormt de basis van het hele concept van beide plannen en hun toekomstige tenuitvoerlegging. Deze zal worden gedetailleerd in de toekomstige vijfjarenprogramma’s."


Nele Roobrouck
Nele Roobrouck, voorzitter van de raad van bestuur
In oktober 2016 overhandigde NIRAS de besluiten van het rapport over de interne evaluatie van de kwaliteit en de doeltreffendheid van het acceptatiesysteem, die was gevraagd door haar voogdijoverheid.

Deze besluiten werden ruimschoots geïnspireerd door de lessen die men heeft kunnen trekken uit een vergelijking tussen de praktijken op Belgisch niveau en de buitenlandse praktijken. Het is met enige trots dat ik, op basis van deze evaluatie, vaststel dat ons acceptatiesysteem in overeenstemming blijkt te zijn met de goede praktijken ter zake en de vergelijking doorstaat met de beste voorbeelden die in het buitenland worden aangetroffen."

Marc Demarche
Marc Demarche, Directeur-generaal
De renovatiewerkzaamheden in CILVA, de installatie voor de verwerking en conditionering van laagactief afval op site BP1, eindigden met een spectaculaire operatie.

De supercompactiepers werd na meer dan twintig jaar dienst vervangen. Een andere pers met een vergelijkbare kracht werd geïnstalleerd. Dankzij de knowhow en het professionalisme van onze collega’s van Belgoprocess konden deze werkzaamheden worden beëindigd, overeenkomstig de milieubeschermingsnormen en binnen de toegestane termijnen. De hele CILVA-installatie is weer volledig operationeel.

Het welslagen van al deze werkzaamheden is de kroon op een jaar dat alweer goed gevuld was en kondigt een bloeiende toekomst aan voor de industriële en wetenschappelijke activiteiten van NIRAS en haar talrijke partners in de regio."

Het verwarmings-experiment PRACLAY

Marc Demarche
Marc Demarche, Directeur-generaal
Het verwarmingsexperiment PRACLAY was het voorwerp van een eerste voortgangsrapport.

De publicatie van dit eerste rapport ging gepaard met diverse wetenschappelijke uitwisselingen, waaronder een Exchange Meeting die begin mei plaatsvond. Tot dusver verloopt alles volgens plan in het ondergrondse laboratorium HADES. De resultaten van de metingen bevestigen de voorspellende kwaliteit van de wiskundige modellen die het ESV EURIDICE heeft ontwikkeld."

Nele Roobrouck
Nele Roobrouck, voorzitter van de raad van bestuur
België blijft, ondanks zijn kleine omvang, een belangrijke proeftuin voor Europese ontwikkeling.

De Benelux, het economische partnerschap tussen België, Nederland en Luxemburg, was destijds een soort voorbode van de Europese Unie. Ik verheug mij dus over de ondertekening, in juni 2016, van een bilateraal akkoord tussen België en het Groothertogdom Luxemburg over het beheer van Luxemburgs radioactief afval door ons land. Het gaat in totaal weliswaar maar om een dertigtal kubieke meters laag- en middelactief afval, een uiterst klein volume vergeleken met de tientallen duizenden kubieke meters aangekondigd in het kader van het Belgische nucleaire programma."

Belangrijke gebeurtenissen in 2016

2016 was een jaar vol markante gebeurtenissen.

Ontdek maand per maand wat er allemaal gebeurd is.

Lees meer

Het Lokaal fonds werd opgericht in juni 2016