MEI

Eerste resultaten van de verwarmingsproef PRACLAY

Eerste resultaten van de verwarmingsproef PRACLAY

Op woensdag 4 mei 2016 organiseerde het ESV EURIDICE de twintigste Exchange Meeting. Tijdens die vergadering werden wetenschappelijke presentaties gegeven over de eerste resutaten van Praclay-proef. Het initiatief bracht talrijke deskundigen bijeen die betrokken zijn bij dit boeiende onderwerp, maar eveneens vertegenwoordigers van de lokale partnerschappen. Ook uit Nederland waren een aantal belanghebbenden overgekomen, waardoor het evenement een echte grensoverschrijdende dimensie kreeg.

Het belangrijkste besluit dat kan worden getrokken na achttien maanden opwarming is dat de PRACLAY-proef voldoening schenkt, zowel op technisch als op wetenschappelijk vlak. De verschillende onderdelen van de proefopstelling (verwarmingssysteem, bentonietstop, instrumentatie, verzamelen van gegevens ...) functioneren naar wens. De resultaten van de metingen in en rond de experimentele galerij (temperatuur, interstitiële druk, totale druk, spanningen, verplaatsingen ...) beantwoorden aan de verwachtingen en bevestigen zo de validiteit van de wiskundige modellen die de deskundigen van het ESV EURIDICE en van NIRAS ontwikkeld hebben.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de PRACLAY-proef bestaat erin het gedrag van het kleimassief rond een bergingsgalerij te bestuderen onder invloed van een temperatuurstijging, zoals de stijging die zich zal voordoen wanneer men het warmteafgevende afval in een geologische bergingsinstallatie zal plaatsen. Wegens zijn hoge radioactiviteit geeft hoogactief afval (verbruikte splijtstof, verglaasd opwerkingsafval) warmte af gedurende honderden of zelfs duizenden jaren. Verwarmingsproeven op kleine schaal hadden aangetoond dat klei, zelfs bij een grote stijging van de temperatuur, haar vermogen blijft behouden om de radionucliden tegen te houden die door het afval zouden kunnen worden vrijgelaten. Dankzij PRACLAY zullen de onderzoekers deze resultaten kunnen bevestigen en de verworven kennis over het gedrag en de eigenschappen van de klei in geval van opwarming op een representatieve schaal van een echte geologische bergingsinstallatie kunnen verfijnen.

 

Meer weten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afdichtingsinrichting van de PRACLAY-galerij