Ethiek en maatschappij

De lokale bevolking heeft een stem in het kapittel

NIRAS investeert niet alleen in wetenschappelijk onderzoek, technische studies en industriële methodes. Ze tracht eveneens oplossingen te vinden die aanvaardbaar zijn voor de gehele bevolking. Het project voor de oppervlakteberging van het afval van categorie A in Dessel mag sinds zijn start rekenen op de actieve medewerking en de reële steun vanwege de lokale gemeenschappen. NIRAS bereidt zich voor om, in nauw overleg met alle belanghebbende partijen, een nieuw besluitvormingsproces over de toekomst van het afval van de categorieën B en C op te zetten. Iedereen die dat wenst, zal daaraan kunnen meewerken.

Ontdek ook De andere pijlers van duurzaam beheer

 

 wetenschap en techniek

ECONOMIE EN FINANCIËN

MILIEU EN VEILIGHEID

Belangrijke gebeurtenissen in 2016

2016 was een jaar vol markante gebeurtenissen.

Ontdek maand per maand wat er allemaal gebeurd is.

Lees meer

Het Lokaal fonds werd opgericht in juni 2016