JANUARI

Fleurus: ophaling van het laatste vat Strontium

Onder het afval dat op de site werd aangetroffen na het faillissement van Best Medical Belgium S.A. bevond zich een aantal middelactieve vaten met strontium-90. Het laatste vat strontium-90 verliet begin 2016 de site van Fleurus.

Nadat Best Medical Belgium S.A., een producent van radio-isotopen in Fleurus, in 2012 failliet was gegaan, werd een hoeveelheid radioactief afval op de site achtergelaten. NIRAS werd door haar voogdijoverheid belast met het saneren en ontmantelen van de vroegere site van Best Medical Belgium S.A., die ondertussen ONDRAF-Site Fleurus (ONSF) is geworden. Het plaatselijke team van NIRAS is momenteel druk bezig met het inventariseren, sorteren en afvoeren van al het aanwezige radioactieve afval.

 

Onder de verschillende types afval die er werden aangetroffen, bevonden zich enkele tientallen vaten middelactief afval met strontium-90, dat gebruikt wordt bij de aanmaak van yttrium-90, een radio-isotoop die gebruikt wordt voor de behandeling van kanker. Voor de overbrenging van deze vaten met strontium-90 naar Belgoprocess waren in totaal vier transporten nodig, die volledig werden uitgevoerd volgens de toepasselijke veiligheidsregels. Het laatste transport verliet de site begin 2016.

 

Er moeten nog meerdere partijen vast en vloeibaar radioactief afval en meer dan 4000 kleine ingekapselde bronnen worden afgevoerd. De karakterisering en de voorbereiding van de ophalingsaanvragen werden voortgezet.

 

Wat de sanering en ontmanteling van de vroegere installaties van Best Medical Belgium S.A. betreft, is de nieuwe gegevensbank ‘Afval, materialen en uitrustingen’ nu operationeel. Ze zal een nauwkeurige opvolging mogelijk maken van het afval dat zal worden voortgebracht bij de sanerings- en ontmantelingsactiviteiten.

 

Oude technische lokalen werden leeggemaakt. In deze lokalen zullen de ateliers voor het verwerken en meten van uitrustingen en materialen afkomstig van de sanerings- en ontmantelingsoperaties worden ondergebracht.

 

De sanering van de Sr-90/Y-90-zone, die eind 2015 van start ging, bleek moeilijker dan verwacht: door de besmettings- en dosistemponiveaus in een aantal afgeschermde lokalen, maar ook door de slechte staat van bepaalde uitrustingen (telemanipulatoren, transportband) moest de oorspronkelijke planning van de operaties worden herzien. De saneringsoperaties zijn nu verlengd tot in 2018.

 

In juni 2016 deed zich bij ONSF een klein incident voor, door de besmetting van één van zijn werknemers tijdens een saneringsoperatie. Deze gebeurtenis, die ingedeeld werd op niveau 1 (het laagste niveau) van de INES-schaal, had geen enkele impact op de gezondheid van de werknemers en van de bevolking, noch op het leefmilieu.