OKTOBER

Het rapport over de verbetering van het acceptatiesysteem is klaar

Het rapport over de verbetering van het acceptatiesysteem is klaar

Het rapport over de mogelijkheden om het acceptatiesysteem voor radioactief afval te verbeteren, werd afgewerkt en, aan de voogdijoverheid van de instelling overhandigd.

Na de ontdekking, in februari 2013, van een gelachtige substantie (die voortvloeide uit een chemische reactie van het type 'alkali-silicareactie' - ASR) op een aantal vaten afval geconditioneerd door de kerncentrale van Doel en opgeslagen op site BP1 in Dessel, vroeg de voogdijoverheid NIRAS, per brief van 21 oktober 2013, een evaluatie te maken van het systeem dat ze heeft ingevoerd om radioactief afval te accepteren. Bijna 10000 colli, die hoofdzakelijk evaporatorconcentraten en harsen bevatten die de kerncentrale van Doel volgens haar eigen cementeringsprocedés heeft geconditioneerd, zijn potentieel getroffen door deze problematiek.

 

Na deze ontdekking schortte NIRAS de erkenningen van Electrabel, de exploitant van de kerncentrale Doel, voor deze procedés. Sindsdien onderzoekt Electrabel een alternatieve cementeringsoplossing in overleg met NIRAS.

 

Op verzoek van de voogdij heeft NIRAS de kwaliteit en de doeltreffendheid van haar acceptatiesysteem aan verschillende evaluaties onderworpen. Deze evaluaties toonden aan dat het huidige acceptatiesysteem in talrijke opzichten een meerwaarde biedt. Daaruit konden twee lessen getrokken worden:

 

  • enerzijds, dat het acceptatiesysteem van NIRAS voldoet aan de internationale eisen en de goede praktijken in het buitenland, maar tegelijk voor verbetering vatbaar is, door de praktische integratie van de bergingsfase,
  • anderzijds, dat de respectieve rollen en verantwoordelijkheden van NIRAS en het FANC in het acceptatiesysteem en bij de verificatie van de conformiteit van het afval dat in aanmerking komt voor berging verduidelijkt moeten worden.

NIRAS heeft, in nauwe samenwerking met het FANC, de krachtlijnen voor de toekomst uitgewerkt. Deze krachtlijnen werden op 18 oktober 2016 aan de voogdij bezorgd. 

François Migeot en Christian Cosemans (NIRAS)

“Wij voeren regelmatig inspecties uit bij de producenten. Zo zorgen wij ervoor dat alle documenten die zij opstellen wel degelijk overeenstemmen met de realiteit.”

François Migeot, NIRAS

 

"Voordat wij het afval accepteren, gaan wij na af het voldoet aan de strikte voorwaarden die wij het opleggen."

Christian Cosemans, NIRAS