NOVEMBER

NIRAS en Belgoprocess leggen de laatste hand aan INSAP1

NIRAS en Belgoprocess leggen de laatste hand aan INSAP1

Het industrieel en saneringsplan voor site BP1 (INSAP1) is klaar. Het bepaalt de beheerstrategie voor de gehele site tot in 2100.

Deze beheerstrategie omvat elk van de bestaande of nog op te trekken gebouwen of installaties van site BP1, alsook alle aanwezige afvalstromen, met of zonder langetermijnbeheeroplossing. Ze houdt in het bijzonder rekening met een aantal hypotheses, maar ook met de strategie die in 2012 werd bepaald in INSAP2, het equivalent van INSAP1 voor site BP2, alsook met de opening, binnen enkele jaren, van de oppervlaktebergingssite die naast site BP1 zal liggen.

 

Het industriële luik steunt op een vrij eenvoudige strategie:

 

  • optimaal gebruikmaken van de bestaande gebouwen en installaties, rekening houdend met de vooruitzichten inzake aanvoer van geconditioneerd en niet-geconditioneerd afval en met de bergingsplanning;
  • enkel nieuwe gebouwen of installaties plannen wanneer dat nodig is.

 

De strategie voor het saneringsluik bestaat erin zo spoedig mogelijk over te gaan tot de ontmanteling en declassering van niet meer gebruikte of verouderde gebouwen en installaties. In de context van de sanering zullen de radioactieve afvalstromen waarvoor nog geen beheeroplossing bestaat prioritair worden behandeld.

Marc Demarche en Wim Van Laer

“INSAP1 is de basis voor onze langetermijnstrategie, dat wil zeggen tot 2100”

Marc Demarche, directeur-generaal NIRAS

 

“Met deze investeringen verankeren we onze activiteiten in de regio”

Wim Van Laer, algemeen directeur van Belgoprocess