FEBRUARI

Oppervlakteberging: het concept van de proefafdekking is geheel klaar

NIRAS heeft de laatste hand gelegd aan het technische concept van de proefafdekking. Deze experimentele opstelling dient om het gedrag van de verschillende lagen van de eindafdekking van de oppervlaktebergingsmodules te testen.

Op het einde van de exploitatie van de oppervlaktebergingssite is het de bedoeling de modules van gewapend beton te overdekken met een deklaag bestaande uit verschillende lagen van materialen, om de structuren te beschermen tegen intrusies, slechte weeromstandigheden, de effecten van vorst- en dooicycli en waterinsijpeling. Deze deklaag zal afwisselend bestaan uit lagen van natuurlijke materialen (aarde, zand, klei en gesteente) en lagen van kunstmatige materialen (geotextielmembraan, membraan uit hogedichtheidspolyethyleen, geosynthetische liner). De deklaag zal enkele honderden jaren moeten functioneren. Het is dan ook belangrijk dat deze deklaag correct ontworpen en geplaatst wordt.

 

Het testen, gedurende meerdere decennia, van de eindafdekking die op de oppervlaktebergingsmodules zal worden geplaatst, is het doel zelf van de experimentele opstelling, proefafdekking genoemd, waarvan NIRAS momenteel de bouw voorbereidt.

 

Zo zullen twee standaardprofielen van deklagen worden getest. Ze zullen worden geplaatst op een structuur van gewapend beton die de bergingsmodules zal simuleren en die toegankelijk zal zijn voor de wetenschappers die de evolutie van het proefsysteem zullen controleren. De opstelling zal worden uitgerust met meetinstrumenten die een aantal essentiële parameters permanent zullen monitoren. Het hoofddoel is:

  • de ‘waterbalans’ te controleren, dat wil zeggen de relatieve waterhoeveelheden die elke laag binnendringen;
  • de diverse aantastingsprocessen in kaart te brengen, zoals de erosie en de schade veroorzaakt door dieren of planten.

De proefafdekking zal worden geïnstalleerd ten noorden van de site van Belgoprocess, tussen het toekomstige communicatiecentrum Tabloo en de toekomstige bergingssite. Ze wordt één van de belangrijke onderdelen van het communicatieparcours rond het bergingsproject en zal de bezoekers een beter inzicht geven in de werking van de verschillende lagen van de eindafdekking van de oppervlaktebergingsinstallatie, één van de belangrijkste elementen van de installatie die de veiligheid van de oppervlakteberging gedurende meerdere eeuwen moet garanderen.