SEPTEMBER

Oprichting van een nieuwe leerstoel aan de Thomas More Hogeschool Kempen

Oprichting van een nieuwe leerstoel aan de Thomas More Hogeschool Kempen

Eén van de eisen die de gemeenten Dessel en Mol hebben gesteld om de oppervlakteberging te aanvaarden, is het behoud van de nucleaire knowhow in de streek. De oprichting van LIBRA, in samenwerking met de Thomas More Hogeschool Kempen, is een eerste stap in de realisatie van deze doelstelling. 

De streek Mol-Dessel-Geel is al tientallen jaren gekend om haar grote diversiteit aan bedrijven of organisaties die actief zijn op het gebied van kernenergie, zoals het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN), Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS, The Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), Belgonucleaire en Franco-Belge de Fabrication du Combustible (FBFC-I). Belgonucleaire en FBFC-I hebben beslist om een einde te stellen aan hun activiteiten, maar nieuwe nucleaire activiteiten zullen binnenkort tot stand komen, in het bijzonder in het kader van de toekomstige oppervlakteberging van het afval van categorie A in Dessel, een project dat vele decennia zal duren.

 

Het behoud van de nodige kennis, knowhow en expertise in de regio is van cruciaal belang om deze activiteiten veilig tot een goed einde te brengen. Daarom heeft de Thomas More Hogeschool Kempen beslist om, samen met de partnerschappen STORA en MONA en met NIRAS, een nieuwe leerstoel in te richten die volledig gewijd is aan het beheer van radioactief afval: LIBRA (Leer- en infopunt voor radioactief afval). Dit initiatief is uiteraard in de eerste plaats gericht op de jongere generaties, onder wie zich de wetenschappers en technici van de toekomst bevinden.

Studenten van de richting Financieel beheer en management hebben gewerkt aan het businessplan van het toekomstige communicatieparcours van Tabloo. Hun medestudenten van de richting Marketing controleerden het kennisniveau waarover de lokale bevolkingen beschikken voor alles wat betrekking heeft op het beheer van radioactief afval en probeerden daarbij hun behoeften aan bijkomende informatie te bepalen.

Studenten Thomas More leren bij over radioactief afval.

Het project LIBRA is echter ook bedoeld voor de bevolking, meer bepaald de lokale bevolking die, tijdens informatiesessies, meer te weten zal kunnen komen over het radioactieve afval. De eerste informatiesessie voor het publiek vond plaats op 15 december 2016.